duminică, 27 martie 2011

Așteptîndu-l pe Godot

Dacă Godot și-ar fi găsit haina pe care o lăsase afară la uscat cu două zile înainte, poate că piesa ar fi fost mai puțin plictisitoare și absurdă.
Cum Godot este și el absurd și nu merge la întîlniri decît în haina lui de stofă, destinul piesei a fost scris.

Așteptîndu-l pe Godot

Forma culorii. Iriși în spirală

De multe ori atunci cînd privesc o sculptură ceea ce îmi atrage atenția este privirea, modul cum au fost modelați ochii.
Avînd o formă regulată, sferică, ochii par a fi ușor de modelat în sculptură. Ceea ce dă expresivitate ochilor nu este forma, ci culoarea lor.
Si atunci cum reușesc artiștii să dea formă irisului, cum reușesc să dea formă culorii ?

Am văzut sculpturi foarte expresive în care ochii erau redați simplu, printr-o suprafață sferică, precis șlefuită. Impresia pe care o creează este aceea de privire oarbă. Iris sferic.
Am mai văzut sculpturi în care irisul a fost modelat printr-o mică scobitură. Iris concav.

Cea mai interesantă reprezentare a fost aceea a unei sculpturi din palatul Versaille în care culoarea irisului a fost modelată prin-o formă spiralată, ceea ce le dădea deopotrivă profunzime, iar jocul de lumini și umbre rezultat le dădea expresivitate.
Privirea era vie, spiralată, aproape hipnotică. Iris spiralat.


Privire spiralată

Nimfe zîmbind

Atunci cînd treci pe sub podul Alexandru III privirea îți este atrasă de Nimfele Senei.


Nimfă apropiindu-se

Imediat cum ridici privirea te privesc nonșalant cu un zîmbet neafectat, abia schițat, din ce în ce mai apropiat. Le zîmbești asemenea și nu apuci să duci gestul la capăt că imediat te trezești zîmbind tîmp pereților reci ai podului, dus fiind de vapor mai departe.
După ce treci de partea cealaltă a podului te așteaptă alte două nimfe, cu același zîmbet firesc, din ce în ce mai depărtat.

Nimfe îndepărtîndu-se

Intre două zîmbete apuci să le faci cîteva poze. Sunt niște poze trofeu ale unor nimfe care ți s-au dăruit printr-un simplu zîmbet.